МБАЛ“Р. Ангелова“ -Перник ще получи допълнителна субсидия от държавата

МБАЛ“Р. Ангелова“ -Перник ще получи допълнителна субсидия от държавата

МБАЛ“Р. Ангелова“ е сред болниците, които ще получат от държавата допълнително субсидиране този месец.

На заседанието си тази сряда, Министерският съвет е приел постановление за увеличаване на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 20 000 000 лв. Одобрените допълнителни разходи са за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.

Проектът на Постановление съответства и изпълнява държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите, подобряване на функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаване на качеството на медицинската помощ.

Директорът на МБАЛ “Рахила Ангелова“ в Перник д-р Анатоли Митов поясни, че все още не се знае каква ще бъде субсидията за болницата. Такова субсидиране ще получат всички областни болници в страната. „Не очаквам много голяма сума да получим, имайки предвид, че тези 20 милиона лева ще бъдат разпределени между 28-те областни болници. Но при всички положения тези пари ще ни дадат глътка въздух, като се има предвид, че наближава отоплителния сезон и разходите ни ще нараснат значително. Като прибавим към това и разходите за лекарства и консумативи, става още по-сложно. Да не говорим, че е жизнено важно да увеличим заплатите на нашите медици, защото иначе оставаме без лекари и медицински сестри“, заяви д-р Митов.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с осигуряването на постоянна готовност на част от болниците в страната да поемат лечението на пациенти при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, изискващо незабавна, а понякога и изпреварваща реакция и ангажиране на човешки и материални ресурси, които за кратко време не могат да бъдат създадени или осигурени.

Пред такава ситуация беше изправена пернишката болница преди дни, при катастрофата с мигранти край Брезник. Освен това, постепенно нарастват заболелите от коронавирус и в региона.