Регионалната библиотека в Перник спечели проект за нови книги

Регионалната библиотека в Перник спечели проект за нови книги

Регионална библиотека „Светослав Минков“- Перник спечели проект за закупуване на нова литература на стойност 10 928, 95 лева по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата.

Обемът литература в проекта  обхваща 247 нови заглавия и около 700 тома литература . От тях 103 заглавия от български и 144 заглавия от чужди автори. Включени са 38 издателства. Заявените книги обхващат  всички отрасли на знанието, но преобладаваща част е художествената литература.

След превода на субсидията и изпълнението на проекта от доставчиците, книгите ще бъдат обработвани и инвентирани във филиала на библиотеката в квартал „Изток“.

С оглед на продължаващия ремонт в сградата на Двореца на културата и помещенията на библиотеката, новите книги ще бъдат предоставени за ползване във филиалната библиотека в кв.“Изток“.