Замeстник- министърът на енергетиката обясни кои искания на енергетиците са постижими и кои – не

Замeстник- министърът на енергетиката обясни кои искания на енергетиците са постижими и кои – не

Голяма част от шестте искания на енергетиците вече са ни известни. Част от тях са изпълними част от тях са по-сложни за изпълнение. Това каза заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов в ефира на Нова телевизия.

„Механизъм за капацитет беше възможен да бъде защитен за България до 2019 г. и ако беше защитен тогава, имаше възможност да бъде прилаган до средата на 2025 г. След 2020 г. е недопустимо да бъде въвеждат подобен механизъм за капацитет за инсталации с по-висока активност на въглероден интензитет, каквито са нашите централи“, обясни Ненов.

Той обаче не каза категорично, че тази точка е неизпълнима, като обясни, че с протестиращите се търсят варианти за алтернативно решение. „Има разговор с енергийния системен оператор, за да се разработи механизъм, с който да бъдат осъществени този тип услуги, които такъв тип мощности могат да предоставят. Идеята е на този етап електроцентралите да работят при пазарни условия в моментите, в които пазарната цена позволява това. А когато има недостиг – на пазарен принцип енергийният системен оператор да провежда конкурентни търгове и на база на конкурентни предложения от участниците да купува най-изгодното“, обясни зам.-министърът. 

„ВЕИ работят тогава, когато имат ресурс. От друга страна, за да е стабилна работата на електроенергийната система, е нужно да има работещи генератори с определени характеристики като електромеханични и електромагнитни. Говорим например за минимален състав на 4 енергоблока, подобни на тези в електроцентралите в Маришкия басейн или в Бобов дол, които да са географски разпределени по начин, че да могат да осигурят стабилната работа на системата. Това е минималния състав, който според енергийния системен оператор е нужно да бъде държан в работа. И, разбира се, в Северна България поне 1 ядрен блок“, каза зам.-министърът.

 Тази идея била обсъждана с представители на синдикатите и ръководството на мини „Марица Изток“ и ръководството на някои от операторите. „Имаме разбиране за това, че решението трябва да бъде законосъобразно“, обясни Ненов.

 Зам.-министърът беше категоричен, че няма риск да останем без ток. „България е в прекрасна позиция да разполага с един енергиен микс. Освен това сме траен износител на електрическа енергия, осигурява и покрива дефицита регионално. И от сценариите, които бяха разглеждани и на база на които беше приета пътната карта от Консултативния съвет по зелената сделка, който предвижда до 2038 г. да има възможност да работят въглищните централи. В този сценарий се вижда, че във всяка една от хипотезите България остава нетен износител, с изключение само на един сценарий в който се извеждат предсрочно въглищни централи и не се допуска изграждането на нови газови мощности, но той не е избран“, обясни Ненов.

 „Твърде дълго е отлаганa темата с прехода и колкото по-дълго се отлагат, толкова по-трудни и тежки стават решенията“, каза зам,-министърът.