Природният газ за крайните потребители ще е с 4,6% по-евтин през октомври

Природният газ за крайните потребители ще е с 4,6% по-евтин през октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец октомври в размер на 60,41 лева/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, обявиха от КЕВР.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от наредбата, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации, обясниха от КЕВР.