От ОД МВР-Перник напомнят, че има телефони и имейли за сигнали, свързани с изборите

От ОД МВР-Перник напомнят, че има телефони и имейли за сигнали, свързани с изборите

 От ОД МВР-Перник отново напомнят, че от 29 септември до 6 ноември 2023 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail izbori@mvr.bg, гражданите ще могат да сигнализират за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от вътрешното министерство мерки за ефективно противодействие на престъпления против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на местните избори.

Телефон и имейл за сигнали, свързани с изборите, са открити и в ОДМВР-Перник. Гражданите могат да звънят на телефон 076/676370 или да подават писмени сигнали на e-mail pernik@mvr.bg.