Белодробната болница в Перник се стабилизира финансово и кадрово

Белодробната болница в Перник се стабилизира финансово и кадрово

„СБАЛББ-Перник“ или както всички перничани си я знаят- Белодробната болница, постепенно се стабилизира финансово и кадрово. Управителят на здравното заведение- д-р Симеон Василев, който от близо една година се е заел упорито да го направи привлекателно място за лечение не само в областта, но и извън нея, е оптимист. Основание затова са постигнатите до сега резултати, които наистина са много добри.

За първото тримесечие на 2023 г Белодробната болница е излязла вече на печалба, след като през изтеклата 2022 г средната месечна загуба на болницата е в размер на около 45 000 лева. Към 31.03. 2023 г. приходите на болницата възлизат на 542 000 лева което означава, че средно месечно те са били 180 000 лева. До тези резултати се е стигнало в резултат на намаляване на разходите, чрез прекратяване на неизгодни договори и увеличаване на приходите. Според анализа на управителя на здравното заведение за този период, има увеличение на преминалите болни, спрямо същия период на миналата година.

„През този период, по клинични пътеки са преминали 387 болни, като проведените леглодни по договор с РЗОК са  3123. За същия период на 2022 г болните са били 274, а леглодните- 3 161. Към 31.03. 2023 г от болницата са изписани 385 болни при 252 за същия период на 2022 г. Починалите болни към 31.03.2023 г са 12, а за същия период на 2022 г.- 28, което означава с 57% по-малко през 2023 г. Наред с това, през този период са проведени 22 преглед и има 379 леглодни само на болни с туберкулоза. За сравнение, за този период на миналата година техният брой е бил съответно 7 прегледа и 30 леглодни“, поясни д-р Василев. Той подчерта, че към 31.03.2023 г използваемостта на леглата в болницата е достигнала 61.99%, при 46.47% за същия период на 2022 г. Според него, показателен е фактът, че средната стойност на 1 преминал болен към 31.03.2023 г е 1 357 лв., при 2 386.64 лв. Средната стойност на 1 леглоден съответно е бил 150.35 лв., при 229.39 лв. Средната стойност на 1 лекарстводен е бил съответно 4.03 лв.,  при 16.31 лв.

Според него най-сериозният проблем не само за Белодробната болница в Перник, но и за всички държавни и общински болници е недостигът на медицински персонал. Той припомни, че с встъпването си на длъжност са подали молби за напускане 3-ма лекари 2 медицински сестри, главната медицинска сестра, началника на „Административно-стопански блок“, началникът на болничната аптека, 2 лаборантки /от общо 3/ и 2 рентгенови лаборанти/ също от общо3/.

„В резултат на проведените ми разговори с всеки член на екипа на болницата и предприетите мерки за подобряване на заплащането не само успях да овладея ситуацията с кадрите, но и да привлека нови.  Успях да увелича трудовите възнаграждения на персонала чрез допълнително материално стимулиране и достигнахме брутни работни заплати за началник отделение – от 1 462 лв. до 4 524 лв., за лекар със специалност- от 1071 лв. до 3 384 лв., за медицински сестри- от 1 201 лв. на 2 224 лв. Така че в момента в „СБАЛББ-Перник“ работят 12 лекари, 11 медицински сестри, 5 клинични лаборанти и 2.5 рентгенови лаборанти. Поради изтичането на срочните трудови договори з длъжностите, които се заемат с конкурс, през второто тримесечие на тази година се проведоха конкурси и бяха назначени началници на отделения“, допълни д-р Василев.

 Той поясни, че финансовото състояние на Белодробната болница през 2022 г не е било добро. Към 31.03.2023 г „СБАЛББ-Перник“ ЕООД е имала задължения към доставчиците си в размер на 186 676 лв. като от тях 97 819 лв. са просрочени. Към този период болницата е натрупала задължения и към Община Перник за неплатени данъци и такса смет на стойност 30 702 лв. като начислените лихви за просрочие към тях са на стойност 19 305 лв. за времето от 2020 т или общо задълженията са достигнали 50 007 лв., от които 41 396 лв. са просрочени.

„Аз съм много благодарен на кмета на Община Перник Станислав Владимиров. При проведения разговор с него, той прояви разбиране към проблемите на Белодробната болница. С помощта на директора на дирекция Местни данъци в Община Перник, изготвихме погасителен план. Към момента успяхме вече да платим половината от натрупания дълг към Общината“, подчерта д-р Симеон Василев.