„Топлофикация Перник“: Справедлив преход не значи за избрани! Перник не е втора ръка!  

„Топлофикация Перник“: Справедлив преход не значи за избрани! Перник не е втора ръка!  

 Ще изложим позицията си относно това какви рискове се поемат, ако териториалните планове за справедлив преход бъдат приети в коментирания в момента вид кратко и ясно в няколко точки:

1.Отпускат се средства за големи предприятия само в Стара Загора тихомълком, за които ние научаваме от медиите. В Перник преходът е предвиден да се извърши от малки предприятия.

Перник не е втора ръка!  Справедлив не значи за избрани!

2. Застрашава се енергийната сигурност на Перник и България и това не е новина. Без алтернативни базови мощности не може да има сигурност на електроенергийната система. Ние не живеем само през лятото и не спим зимен сън. Имаме нужда от прогнозируемо производство!

3. Тези като нас, които правят реални инвестиции в декарбонизация са третирани също като втора ръка. Ние нямаме сигурност ще успеем ли да завършим инвестиционните си програми или не. Нямаме прогнозируема среда и ясна подкрепа за ускоряване на процесите, свързани с прехода.  Разбираме, че от средствата подготвени за това могат да се възползват определени компании в Стара Загора, но не и в Перник

СПРАВЕДЛИВ означава РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВСИЧКИ!

ПРЕХОД означава ясен план с начертани стъпки, а не хаос и безвремие, които са съпроводени с все по-кратки срокове и нереалистични обещания!

ЕНЕРГЕТИКАТА е дял от икономиката с най – висока добавена стойност, съществена част от националната сигурност!

С всички средства ще отстояваме:

1. Правото на хората за справедлив преход

2. Правото на България да произвежда продукт с добавена стойност и да защити националната си сигурност, важна част от европейската

СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД днес означава ПЕРСПЕКТИВА за българските граждани и българската икономиката!