Областният координационен съвет обсъжда как да бъдат задържани децата в училище

Областният координационен съвет обсъжда как да бъдат задържани децата в училище

В Областна администрация – Перник бе проведено заседание на Областния координационен център, относно извършените дейности и добри практики, съгласно Механизма за обхващане и задържане на деца и ученици през II срок на учебната 2022/2023 г. както и допълнителни мерки по превенция на включените в образователната система деца и ученици, които са в риск от отпадане.

На председателстваното от зам.-областния управител Илинка Никифорова заседание, участие взеха началникът на РУО – Перник, експерти от РУО и Областна администрация – Перник, зам.-кметове на общини, представители на ОД на МВР – Перник и РЗИ – Перник.

Представена бе подробна информация от експерти на РУО – Перник, от която стана ясно, че 96,5 %от учениците в областта са обхванати в образователни структури. През последната година 43 са отпадналите ученици, като от тях 21 не живеят на територията на областта, 6 са реинтегрирани, 4 са навършили 16-годишна възраст,12 са за обхват .Със заповед на началника на РУО от началото на новата учебна година ще работят 27 екипа за обхват на територията на цялата област.

Като основни приоритети във връзка с изпълнението на Механизма се откроиха следните направления:

• Ефективната социализация и грижата за всяко дете и ученик;

• Намаляване процента на отпадналите деца и ученици;

• Обхват на учениците, завършили VII клас през учебната 2022/2023 г.;

• 5, 6 и 7-годишни деца, които е трябвало през учебната 2023/2024 година да постъпят в подготвителна група или в първи клас, но не са записани в детска градина или училище;

• Отпадали ученици през 2022/2023 г.;

• Отпаднали ученици през предходните учебни години.

В хода на срещата бяха набелязани и предложения за подобряване на дейностите по Механизма.