Спрем ли въглищните централи – изпадаме в енергийна нестабилност

Спрем ли въглищните централи – изпадаме в енергийна нестабилност

 „Трябва да запазим въглищните централи в България. Те подържат стабилността на електроенергийната система. Възобновяемите източници все още не могат да правят това“, заяви  изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев. Според него е необходимо да се преосмисли сериозно извеждането от експлоатация на базовите мощности без да бъде създаден ясен план с какво ще бъдат заменени. Той изрази мнението си, че в актуализираните териториални планове са предложени идеи, които на практика обаче не са изцяло приложими за страната ни.

Инж. Стойнев подчерта, че е необходима политическа намеса за запазването на работещите централи, както и да се осигури помощ за тяхната модернизация и енергийна трансформация в контекста на Европейския Зелен пакт. Той подчерта, че по-голяма част от енергийните дружества до този момент са инвестирали изцяло собствен финансов ресурс с цел поетапното намаляване на използваните твърди изкопаеми горива и замяната им с алтернативни като природния газ и биогорива. Инж. Стойнев коментира, че през последните три години в „Топлофикация Перник“ се реализират инвестиции в подобряване на екологията. Той посочи конкретен пример с трите газови когенератора, които се очаква да бъдат въведени в работен режим скоро, както и намеренията да се инвестира допълнително в мощности, работещи с природен газ, както и проектът за производство на енергия от биогаз.

„Европейската комисия не е поставила като условие за декарбонизация затварянето на ТЕЦ-ове. Европа изисква от България да бъдат намалени въглеродните емисии, което може да се случи чрез използването на чисти горива при производството на енергия и нови технологии“, категоричен е инж. Стойнев. Той напомни, че страната ни сама е заявила желание за извеждане от експлоатация на отделни мощности, част от трите големи въглищни региона. Той изрази надежда, че преди териториалните планове за справедлив преход да бъдат изпратени в Европа, правителството ще се съобрази с решението на Народното събрание за категоричен отказ от затварянето на въглищните централи.

„Затварянето на базови мощности означава оставане без работа на стотици заети в сектор „Енергетика“ и обща загуба за икономиката, остойностяваща се на няколко милиона лева“, подчерта инж. Стойнев. Той напомни, че според официалната статистика съкращаването на едно работно място в енергийния сектор би довело до намаляване с още поне 4 работни места в други икономически сектори. Според него, България не трябва да допуска да остави без поминък хиляди висококвалифицирани кадри със специфични умения и опит, които трудно биха намерили реализация. Инж. Стойнев допълни, че политиката за затваряне на работещи предприятия, а не за тяхното развитие ще рефлектира и върху образователната система. Директорът на „Топлофикация Перник“ изрази притеснението си, че съществува реална опасност да накараме младите да не искат да учат и да не се занимават с професии, свързани с енергийния сектор, който е гръбнака на всяка икономика.

Инж. Чавдар Стойнев увери, че ще продължават да търсят диалог с институциите, за да се намерят най-работещите решения за бъдещето както на „Топлофикация Перник“, така и на цялата българска енергетика.