Солидни глоби готвят за счетоводителите, ако направят това…

Солидни глоби готвят за счетоводителите, ако направят това…

Солени глоби ще бъдат налагани на шефовете на фирми и на самите дружества за невярно счетоводство. Това предвиждат промени в Закона за счетоводството, които са пуснати от Министерство на финансите за обществено обсъждане.

И в момента е забранено фирми да отчитат стопански операции извън счетоводни книги, да включват в счетоводството фиктивни сделки и несъществуващи разходи, както и да правят счетоводни операции с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.

Глобите за шефове на фирми при открити такива нарушения сега са от 500 лв. до 5000 лв., но ще станат от 5 хил. до 15 хил. лв. Глобите за фирмите са от 2 хил. до 10 хил. лв., а ще станат от 10 хил. до 20 хил. лв.

Промените имат за цел адекватни наказания за фалшиво счетоводство с цел подкупване на длъжностни лица или укриване на подкуп и са по препоръка на ОИСР. Целта на промените е да се приведат действащите наказания, свързани с фалшиво счетоводство, в съответствие с препоръките на ОИСР, според които наказанията сега са много ниски, за да бъдат ефективни в борбата с корупцията.

Други промени в закона предвиждат да бъдат въведени нови изисквания към големи компании и мултинационални групи с приходи над 1,5 млрд. лв., осъществяващи дейност в страната. Те ще трябва да публикуват информация по държави за платения от данък върху печалбата. Цента е да има възможност за обществен контрол дали тези компании плащат данъци в страните, в които са реализирали печалбите.