Делегация от Виетнам посети Перник

Делегация от Виетнам посети Перник

В рамките на визитата в България, водена от Ле Зиу Тхан, председател на Народен комитет на провинция Вин Фук, делегацията от провинция Вин Фук посети град Перник.

Областния управител Людмил Веселинов проведе среща с гостите, по време на която бяха обсъдени възможности за сътрудничество в различни отрасли, както и културен обмен между регионите на двете страни. Веселинов запозна делегацията с икономическия и социалния профил на област Перник, в резултат на което бяха обсъдени и конкретни възможности за партньорство. Областния управител не пропусна и възможността да разкаже на гостите за богатия културен и исторически облик на Пернишко, като отправи специална покана към г-н Ле Зиу Тхан и екипа му да посетят юбилейното издание на един от най-големите и известни в световен мащаб маскаради – „Сурва“.

В края на деня делегацията посети един от символите на Перник – Минната дирекция, където се запозна с неповторимата архитектура на сградата и всички ценности, които тя съхранява.