БТА получи от държавата безвъзмездно имот в Перник

БТА получи от държавата безвъзмездно имот в Перник

С решение на правителството Българската телеграфна агенция получава управлението върху имот – публична държавна собственост в Перник. Той се намира на пл. „Св. Иван Рилски“ № 1 в сградата на Минната дирекция в града, с площ 60,70 кв. м. Помещението ще се ползва за национален пресклуб на БТА, в който агенцията ще развива своята информационна дейност в област Перник съгласно Закона за БТА.

Националните пресклубове на БТА се използват за кореспондентски бюра на агенцията, за провеждане на събития като конференции, обучения и срещи, организирани безвъзмездно от БТА, в интерес на всички медии от региона, страната и чужбина, както и за организиране на пресконференции и други събития като информационен продукт на БТА, изготвен по възлагане. Съгласно правителственото решение областният управител на област Перник се задължава да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за спазване на условието за изпълнение на неикономическа дейност, при което се предоставя имотът.