Продължава подмяната на старите осветителни тела в града и населените места от община Перник

Продължава подмяната на старите осветителни тела в града и населените места от община Перник

 Нови LED  осветителни тела са монтирани по цялото протежение на бул. „Юрий Гагарин“. Енергоспестяващо осветление вече работи и на улиците „Освобождение“, „Софийско Шосе“, „Ленински проспект“, „Г. С. Раковски“, „Отец Паисий“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Младен Стоянов“, „Петко Каравелов“, „Батак“ и пешеходната алея до улицата, част от ул. „Захари Зограф“, пътен възел „Хумни дол“, пътен възел „Марина бара“ и надлез „Иван Вазов“.

 Напълно подменено е и уличното осветление по главната улица на град Батановци от махала „Трънска“ до стадиона и по улиците „Христо Ботев“ и „Трети март“. Енергоспестяващи крушки са монтирани и на всички осветителни тела на село Зидарци.

Изцяло осветен е и градският парк, а нови лампи се поставят по крайречната алея. Работата по подмяна на осветлението продължава и по главната улица на кв. „Църква“ – „Димитър Благоев“ и междублокови пространства на територията на града. Монтирането на нови осветителни тела на територията на общината ще продължи и през идните месеци.