След броени дни изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица

След броени дни изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица

На 2 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, напомнят от Националната приходна агенция /НАП/.

Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в данъчната декларация на граждани и формуляра за облагане с корпоративни данъци на дружествата. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди последния ден на септември на текущата година. Тази година 30 септември е в събота и затова крайният срок се удължава до 2 октомври, уточняват от НАП.

От приходната агенция припомнят, че физическите лица имат възможност да правят корекции в месеците между 30 април и 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат по този ред и физическите лица, извършващи дейност като търговци, този срок започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис. Гражданите могат да подадат своята декларация и в офис на приходната агенция по местоживеене.