Кабинетът одобри 30 милиона лева допълнително по бюджета на МЗ за увеличаване на заплатите в ЦСМП и РЗИ

Кабинетът одобри 30 милиона лева допълнително по бюджета на МЗ за увеличаване на заплатите в ЦСМП и РЗИ

Министерският съвет прие на заседанието си в сряда Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 30 000 000 лв. Средствата са за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Осигуряването на тези средства ще даде възможност за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за Центровете за спешна медицинска помощ за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г.