Защо туристическа фирма, дължаща стотици хиляди, е прехвърлена на малоимотен италианец?

Защо туристическа фирма, дължаща стотици хиляди, е прехвърлена на малоимотен италианец?

Туроператорът „Ню травълс ейджънси“ има не върнати средства към клиенти и други туристически агенции заради ковид пандемията. Това съобщи TravelNews.

Проверка в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за България 2020 (ИСУН) показва, че компанията „Ню травъл ейджънси“ е получила финансиране от Министерство на туризма в периода 2020-2022 г. за подкрепа на туристическия сектор във връзка с COVID-19 на обща стойност 256 797 лв. Туроператорът е имал възможността да използва част от получения ресурс за възстановяване на дължими суми към клиенти. Контролен орган по разходването на държавната помощ за възстановяване на суми на клиенти за неосъществени пътувания е АДФИ, обясниха от Министерството на туризма за TravelNews.

От Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) поясниха, че не могат да контролират частни компании. Инспекторите могат да проверяват по закон само изразходването на средства от държавни ведомства и дружества. По програмите контролни органи са съответните министерства, които отпускат парите и НАП, казаха за TravelNews от АДФИ.

НАП вече обяви, че са изискали по една от програмите, които те са управлявали, „Ню травълс ейджънси“ ЕООД да върне средства. Едно от основните задължения на предприятията, получили подпомагане с оборотен капитал заради временните противоепидемични мерки, е да отчетат използваните средства в ИСУН 2020. В рамките на процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, НАП е изплатила на „Ню травълс ейджънси“ ЕООД финансова помощ в размер на 3 415,63 лв. С цел да гарантира правилното отчитане и изразходването на получените средства, НАП извършва последващ контрол на дружествата, като подборът кои фирми ще бъдат проверени се прави по утвърдени правила и методология, подчертаха от приходната агенция.

Няма отчет

Дружеството „Ню травълс ейджънси“ не е изпълнило задължението си да подаде в ИСУН 2020 отчетни документи за изразходване на получената безвъзмездна финансова помощ. По тази причина, спрямо него са предприети контролни действия от страна на НАП. При проверката компанията не е представила изискани от проверяващия служител документи, в резултат на което на дружеството е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане №BG16RFOP002-2.95-4002/21.04.2022 г. С този акт фирмата е задължена да възстанови получената сума в размер на 3 415,63 лв. безвъзмездна финансова помощ заедно със законна лихва, считано от дата на предоставяне на помощта, се казва още в становището на НАП до TravelNews.

Министерството на туризма не разполага с информация каква част от получените от туроператора средства са върнати на клиенти. С оглед спецификата на проблема, актуален за фирмата и към момента, ведомството незабавно ще сигнализира съответните контролни органи за извършване на проверка във връзка с предоставения на предприятието безвъзмезден финансов ресурс. През месец март 2021 г. Министерството на туризма е сезирано чрез постъпил сигнал от туристически агент, регистриран съгласно българското законодателство, с твърдение за дължима сума към клиенти и задържана неправомерно от месец май 2020 г. с издаването на ваучери от името на компанията “Costa Cruises”, Италия.

Министерството на туризма предприе действия, като сезира Комисията за защита на потребителите за извършване на проверка в рамките на тяхната компетентност съгласно Закона за туризма. Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване изискванията на закона, на туроператорите, туристическите агенти и търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги. В Министерството не са постъпвали други жалби и сигнали срещу „Ню травълс ейджънси“ за възстановяване на заплатени суми по нереализирани туристически пакети.

Дължи пари на други туроператори

Туроператорът дължи най-много средства на други туроператори и агенти. „Взеха средства от държавата, но не върнаха на никой. Смениха собствеността на фирмата и повече не могат да бъдат открити“, заяви Калина Тодорова, управител на туроператора „Аполо“. Те са изгорели с около 36 000 лв., които сами са възстановили на клиенти за неосъществени круизи по време на пандемията. „Ню травълс ейджънси“ са работили основно с големите италиански круизни концерни MSC Cruises и Costa Cruises.

Същото обясни и Красимир Златанов, управител на туроператора „Екзотик холидей“. Имаше клиенти, които бяха платили през нас за круизи с „Ню травълс ейджънси“, но заради пандемията не се осъществиха. Те издадоха ваучери на хората, но никога не успяха да ги ползват, каза той. „Трябваше ние да ги обезщетим с наши средства, като остана да получаваме пари от другия туроператор, но така или иначе никога не ни преведоха“, коментира Златанов. Той също отбеляза, че фирмата е била прехвърлена на непознато лице от Италия и са загубили всякакъв контакт. Дори са се обърнали към Посолството на Италия в България, но не са получили никакво съдействие.

Най-много средства „Ню травълс ейджънси“ дължи на „Руал травел“ – към 85 000 лв., каза управителят на потърпевшата компания Димитър Балтов, който е и зам.-председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). Те също са възстановили парите на хората, но не са им върнати от „Ню травълс ейджънси“. „Фирмата е прехвърлена на малоимотен италианец и няма никакви активи, за да ги осъдим“, обясни Балтов. Той препоръча българите да внимават и да не се обръщат за круизи към „Ню травълс ейджънси“, защото ще изгорят. Вече идвали сигнали, че продължавали да работят с индивидуални клиенти.

Агенцията изчезна

Сайтът на „Ню травълс ейджънси“ ЕООД в момента не работи, а на телефоните никой не отговаря, установи проверка на TravelNews. В регистъра на туроператорите към Министерството на туризма е отбелязано, че компанията е без валидна застраховка „отговорност на туроператора“, което означава, че при проблеми или фалит няма кой да покрие щетите на клиентите.

В момента фирмата е собственост на Фабио Берти, показва справка в Търговския регистър. Преди това е била собственост на Марко Монтеки и неговия син – Роберто Монтеки. Дълги години Марко Монтеки беше президент на Италианската търговска камара в България. В момента гради политическа кариера в Италия като дори беше кандидат за народен представител на последните парламентарни избори в страната от партия „Либерална стойност“./ Expert.bg