Пернишкият минипарламент заседава извънредно

Пернишкият минипарламент заседава извънредно

Пернишкият минипарламент заседава извънредно утре. Местните законотворци трябва да приемат бюджетът на общината за 2023 година. Общият му размер е близо 158 млн. лева. Разпределението на средствата в бюджета е: 86 042 200 лв. (държавна отговорност); 2 505 468 лв. (дофинансиране на държавната дейност с общински приходи) и 68 944 393 лв. (общинска отговорност).

Приходната част на бюджета за 2023 г. е увеличена с 20 627 925 лв. спрямо 2022 г.

Предложеният проект на финансовия документ на Община Перник за 2023 г. е разработен при спазване на разпоредбите на приетия Закон за държавния бюджет за тази година, приетите стандарти за държавно делегираните дейности, както и с отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Перник към 31 юли т.г.

С 1 615 000 лв. е увеличението на данъчните приходи спрямо миналата година. Повишението идва основно от данъка по придобиване на имущество от дарения и възмезден начин.

Общият обем на инвестиционната програма за 2023 г. по бюджета на община Перник е 73 653 906 лв., а индикативният годишен разчет по сметки за средства от Европейския съюз е в размер на 30 613 803 лв.

Съветниците трябва да осъдят и евентуално да дадат съгласието за изтеглянето на краткотраен безлихвен заем от държавния бюджет в размер на 3,2 милиона лева.

Кметът Станислав Владимиров е внесъл докладна, с която иска съгласието на Общинския съвет за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 4,4 милиона лева и пояснява, че парите са нужни за изпълнението на проекта за изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на ПМГ „Христо Смирненски“ и ОУ „Св.Иван Рилски“. Както вече е ясно, общата стойност на проекта е в размер на 11,7 милиона лева, от които общината влага над 2,2 милиона лева собствени средства.

В дневния ред на заседанието на пернишкия минипарламент са включени и докладни, свързани със създаването на четири внови социални услуги, касаещи пълнолетни жители на общината и деца с физически и психически увреждания.

Ще бъдат разгледани и други докладни, касаещи подобряването на условията на живот за жителите на общината.