Увеличават заплатите на служителите в НОИ

Увеличават заплатите на служителите в НОИ

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 7 830 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. Средствата ще се използват за увеличаване на индивидуалните основни заплати на служителите в Националния осигурителен институт (НОИ) и за финансиране на свързаните с него допълнителни разходи за дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на НОИ, който в срок до 30 септември 2023 г. следва да определи ред за еднократно увеличение на основните заплати на служителите в института.