След официалното откриване на учебната година, на трудовата борса в Перник се търсят четирима учители

След официалното откриване на учебната година, на трудовата борса в Перник се търсят четирима учители

След като през предходната седмица предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места се увеличиха, то през изминалата те отново намаляха и то с 21 и достигнаха 183. За жалост, сериозно намаляха и свободните работни места за безработни висшисти- с 14 и в момента те са 16.

Все още е валидно предложението за работа на 15 охранители.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса, техник-механици, чистач-хигиенисти, лаборанти, помощник-готвачи, машинни оператори във фармацефтично производство, касиери, електромонтьори, експерт в банка/финансова институция, борвергисти, машинни оператори производство на пластмасови изделия, продавач-консултанти, склададжии, инженер-конструктори, медицински сестра социални дейности, общи работници, монтажник изделия от метал, стругари, обслужващи магазин, работници в сладкарско производство, работници строителна изолация, електротехници в промишлени предприятия,  машинни оператори шиене, машинни оператори бродерия, химик-аналитици,  медицински сестри, водачи на мотокар, електромеханици, готвачи, общи работници, автомонтьор, шлосери, домашни помощници, болногледачи, шофьор на специален тежкотоварен автомобил, училищен психолог, обслужващ бензиностанция, шивач, снабдител-доставчик, детегледачка, сътрудници социални дейности, машинен оператор опаковане, гледач на работен добитък, сервитьори, санитар, кранист, пакетировачи, комплектовачи, готвачи в заведение за бързо хранене, шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, обслужващ работник промишлено производство,  учител група за целодневна организация на учебния ден/5-7 клас/, учители  начален етап основно образование, снабдител-доставчик, сътрудници социални дейности, офис-мениджър, контрольор качество, старши счетоводител-държавен служител, главен експерт, учител по математика и IT

 Фактът, че през предходната седмица свободните работни места в региона се увеличиха, а през отминалата те намаляха, означава, че наистина навлизаме в есенния сезон, когато традиционно свободните работни места започват да намаляват. Прави впечатление, че  с откриването на новата учебна година, на трудовата борса се търсят само 4 учители.

През този период преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

През миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 167 свободни места и 16 за безработни висшисти, от които 4 са за учители.