Диабетици могат да останат без лекарства

Диабетици могат да останат без лекарства

Според проект на наредба на здравното министерство от 1 октомври тези две групи лекарства ще се изписват само и единствено с електронна рецепта. Това означава, че болните хора няма да бъдат обслужени в нито една аптека в страната, ако разполагат с бяла рецепта, т.е. на хартиен носител.

Аргументът на здравното министерство да се премине само към електронни рецепти за тези препарати, е по този начин да се предотврати недостигът на медикаменти за диабет, както и да се ограничи свръх употребата на антибиотици, която води до резистентност.

По този повод омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до здравния министър проф. д-р Христо Хинков, в което препоръчва да се направят промени.

„Безконтролното предписване и най-вече отпускане на лекарствени продукти за лечение на захарен диабет и употребата им при пациенти извън показанията, посочени в кратката им характеристика (например за редукция на тегло при граждани с наднормено тегло, но без диабет) е сред основните причини за липсата и недостига на лекарствени продукти за лечение на диабет и мерки за неговото предотвратяване са необходими и даже закъснели. Също така, безразборният прием на антибиотици и отпускането им без рецепта води както до липсата и недостига им в аптеките, особено през зимния сезон и в условията на епидемия, така и до развитие на антимикробна резистентност, с произтичащите от това неефективност на лечението и заплаха както за здравето на конкретния пациент, както и на общественото здраве“, пише омбудсманът.

Проф. Ковачева отбелязва, че и към момента отпускането както на лекарствени продукти за лечение на диабет, така и на антибиотици, следва да се извършва само след предписването им на рецептурна бланка и в тази връзка е необходим много по-ефективен и сериозен контрол.

Диана Ковачева обръща внимание на факта, че неосигуреният достъп на гражданите до медицинска помощ извън работния график на общопрактикуващите лекари в работните дни и денонощно през почивните и празничните дни, също е сериозен проблем, на който все още не е намерено цялостно решение.

Нерядко в малки и отдалечени населени места, в които няма разкрити дежурни кабинети и общопрактикуващите лекари са обявили, че сами ще осигуряват денонощното обслужване на пациентите, но на практика не го правят, гражданите са принудени да търсят медицинска помощ от други лекари и фелдшери, на които имат доверие, както и от екипите за спешна помощ. „Същевременно, все още има малки аптеки, които е възможно да срещнат сериозни затруднения при осигуряването на техническа възможност за отпускане на предписани с електронни рецепти лекарствени продукти“, смята проф. Ковачева