Областните информационни центрове ще предоставят услуги в процеса на повишаване на енергийната ефективност на принципа „Обслужване на едно гише“

Областните информационни центрове ще предоставят услуги в процеса на повишаване на енергийната ефективност на принципа „Обслужване на едно гише“

С решение на правителството областните информационни центрове на територията на 28-те областни града в страната с цел популяризиране на европейските фондове ще предоставят безплатни консултации и информация на заинтересованите лица по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Изградената мрежа от центрове ще предоставят услуги на принципа „Обслужване на едно гише“. Областните центрове притежават необходимия капацитет и опит да предоставят информация и услуги на заинтересованите лица по въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и по процедури, отворени за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Реформата е заложена в стълб „Зелена България“, компонент „Нисковъглеродна икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. За нейното изпълнение е сключено Оперативно споразумение между Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие като отговорни ведомства. Те ще организират и проведат обучения за екипите на информационните центрове, за да могат да предоставят достъпна и актуална информация за процедурите във връзка с енергийната ефективност и енергийното обновяване на сградния фонд в Националния план за възстановяване и устойчивост.