Увеличили са се болните от заразни болести и коронавирус в региона, твърдят от РЗИ

Увеличили са се болните от заразни болести и коронавирус в региона, твърдят от РЗИ

Двойно са се увеличили заболелите от коронавирус през изминалата седмица. Регистрирани са 7 болни, при 3-ма за предходната седмица. Най-много са болните на възраст над 60 години-4-ма. Следват възрастовите групи: 20-29 г. – 1;, 30-39 г. – 1 и 40-49 г. – 1. Към 11.09.2023 г. са активни 5-ма болни, 4-ма са изолирани в домашни условия и 1 е хоспитализиран в СБАЛББ – Перник. Това информираха от  Регионалната здравна инспекция в Перник.

Увеличили са се и болните от заразни болести. През седмицата в региона са констатирани 8 заболели, при 5 за предходната седмица.

Няма повишаване на заболеваемостта при болните от грип и остри респираторни заболявания в областта. През миналата седмица са регистрирани 18 болни. Заболеваемостта през този период е била 25,74%оо, при средна за страната 28,45 %оо към 11.09.2023 г.

Добрата новина е, че през изминалата седмица няма констатиран нито един болен от варицела.

През седмицата е установен 1 болен от ентероколит, при нито един за предходната. Заболелият е дете на 3 години от Радомир. Настанено е за лечение в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“. Няма засегнати организирани колективи.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания и са взети съответните противоепидемични мерки.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 155 проверки. От тях 67 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене.

През изминалата седмица здравната инспекция продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 36 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.