„Български пощи“ се включват в Световния ден на почистването и инициативата „Да почистим България заедно“

„Български пощи“ се включват в Световния ден на почистването и инициативата „Да почистим България заедно“

На 13, 14, 15 и 16 септември 2023 г., „Български пощи“ се включват в Световния ден на почистването и инициативата „Да почистим България заедно“. 874 служители на дружеството почистват 329 обекта на територията на цялата страна.

През 2023 г., PostEurop (Асоциацията на публичните пощенски оператори в Европа) чества 30-та годишнина от създаването си, като една от инициативите за отбелязване на събитието е партньорство с неправителствената организация Let’s Do It World от Естония. За целта, през юни 2023 г., е подписано Глобално споразумение между двете организации. PostEurop отправи покана към всички свои членове (55 оператора от 53 държави и територии) да се включат в съвместна кампания. „Български пощи“ са едни от участниците.

Включването в инициативата на пощенските служители, техните семейства и приятели, е принос за справянето с глобалния проблем с отпадъците. С участието си в Световния ден на почистването, дружеството изразява подкрепата си за дейността на правителства, организации и доброволци по целия свят за създаване на по-чиста среда за живот на настоящите и бъдещите поколения.