ОИЦ-Перник даде ценни разяснения за кандидатстването в новия програмен период

ОИЦ-Перник даде ценни разяснения за кандидатстването в новия програмен период

Екипът на Областен информационен център-Перник на нарочна пресконференция  запозна представителите на местните и регионални медии в Перник за възможностите за финансиране на проекти, които предоставя ЕФСУ за кандидатстване за финансиране по новия програмен период- 2021-2027 г.

На пресконференцията стана ясно, че повечето от програмите, включени в този програмен период са отворили процедури за кандидатстване за финансиране, които представляват интерес както за общините в региона, така и за бизнеса.

Основното, на което наблегна управителят на ОИЦ- Перник Ирена Георгиева е, че вече кандидатстването за финансиране с европейски средства става по така наречения подход ИТИ. Той включва няколко важни изисквания, с които задължително трябва да се съобразят всички, които имат намерение да кандидатстват с проекти, които да се финансират с европейски средства. В тази връзка Ирена Георгиева апелира: “Ангажиментите, които ни се възлагат вече са твърде много и важни. Затова апелирам- всеки, който желае да кандидатства за финансиране  по някоя от програмите в този програмен период да се обърне към ОИЦ-Перник. Ние не само ще дадем ценни разяснения, които са важни при кандидатстването, но и сме задължителен посредник при намирането на партньор в кандидатстването, което е важно изискване при новия подход наречен ИТИ, за да бъде гарантирано финансирането на съответния проект.