РЗИ излезе от анонимност и спечели доверието на институциите и гражданите

РЗИ излезе от анонимност и спечели доверието на институциите и гражданите

Д-р Александър Златанов пред Днес и утре

Д-р Златанов, какви са новите идеи, които ще реализира РЗИ с цел подобряване на качеството на здравеопазването в региона

-Според мен, възможностите на РЗИ, по отношение на общата политика не са никак малки.  В закона е записано, че РЗИ представлява Министерството на здравеопазването, спазва и налага политиките, които то изпълнява. Това включва и реализирането на националните и международни програми, както и задълженията на инспекцията свързани с общественото здраве и контрола на лечебната дейност. Забелязвам, че напоследък стават много важни регионалните инициативи, чрез които наистина могат да бъдат постигнати много добри резултати на местно ниво- в региона, за която отговаря здравната инспекция. Ако тези инициативи не противоречат на закона, те могат да бъдат реализирани.  Една от тях касае детското хранене и въобще храненето на подрастващите. В тази насока вече правим първите стъпки. Правим една анкета сред родителите, чиито деца се хранят в детски градини и училища. Например- една доматена супа може да е чудесна, но, ако децата не я ядат, то стойността й е нула. Ние искаме, с помощта на родителите,  да балансираме вкуса на детето, да обучаваме този вкус и да му предоставяме добра и балансирана енергийна храна. Това е едната част на проблема. Втората част на проблема е, че тази храна не е само рецепта, тя е и продукти. Искам ние, заедно с ОДБАБХ и общините да организираме една инициатива- контрол на храната на нашите деца от продукта до чинията на детето. Компетенциите на ОД БАБХ са точно в тази насока- да гарантира храната, която се предлага на детето. А компетенциите на общините като собственици са да сключват договорите за доставката на продуктите за тези храни с доказани производители. Тоест, това е една местна инициатива, която, ако бъде разните във времето, може да се даде гаранция, че имаме добре балансирано и с качествени продукти хранене на децата. Здравословното хранене, редувано с движение и профилактика на здравето на децата е гаранция за добро здраве на подрастващите в региона. Здравно-демографският анализ, с  който разполагаме, за област Перник показва, че е налице негативна тенденция от години, която показва, че нещата не вървят на добре. Увеличава се смъртността и заболеваемостта на населението в региона. Разбира се, регионалните програми няма да решат на 100% проблема, както националните, но ще създадат условия за подобряване на качеството на живот на хората в региона.

-Разчитате ли в реализирането на дейността на РЗИ, на съдействие от страна на кметовете от областта?

– Разбира се. Без тях  не може да се направи нищо. Радващото е, че имам много добра комуникация и разбиране от страна на всички кметове в областта. В реализирането на някои инициативи получаваме от тях сериозна подкрепа, особено по отношение на профилактиката на болестите, общите инициативи като АНТИПСИН кампанията и тези против наркотиците и тютюнопушенето, имаме съдействие. Дори, ако щете с назначаването на здравните медиатори, които имат за цел да установят контакт с по-трудните групи за комуникация. Дори съм приятно изненадан, че напоследък като че ли има една активност от страна на кметовете за общи инициативи. Това ме кара да мисля, че когато впрегнеш всички ангажирани в решаването на определен проблем, тогава има вероятност той да бъде решен. А ако не бъдат ангажирани всички страни, тогава се работи на парче и крайният резултат не е задоволителен. Мисля, че в периода на борбата ни срещу пандемията от коронавирус, РЗИ като че ли, както се казва, излезе от анонимност. С действията, които здравната инспекция извършваше  и с комуникациите, които установи на различни нива с различните структури и институции, с оглед намаляване на последствията от пандемията, РЗИ-Перник спечели както тяхното доверие, така и на гражданите и набрахме една добра инерция. Добре би било да я запазим и доразвием в реализирането на други инициативи, които могат да допринесат за подобряване на здравния статус на населението в региона. РЗИ продължи да реализира много добри инициативи като контрола на обекти с обществено предназначение-най-вече там, където се събират деца- детските площадки. Ние ги профилактираме ежегодно по няколко пъти. Издаваме предписания и кметовете реагират като отстраняват повредите и опасността за здравето на децата. При необходимост изискваме документация, а при нередности изискваме протоколи за изграждането и приемането на съответното съоръжение. Затова, за наша радост, на територията на областта нямаме сериозни произшествия. През лятото, когато много деца отиват на село, ние изискваме от кметовете да идентифицират рисковете в определени села- дълбок вир, високи скали и т.н. Изискваме да се поставят предупредителни табели за грозящата опасност. Целта е да създадем безопасност както за хората, които живеят в дадено населено място, така и за децата, които идват през ваканцията.

– Как РЗИ участва в реализирането на проектите в общините от областта?

-РЗИ участва в разглеждането на всеки проект, който се реализира в общините от областта, без значение дали той е частен, общински или държавен. Ние сме с разбирането, че трябва да разширяваме функцията си. Затова не гледаме на самия проект само като изпълнение- материали, изграждане, а гледаме инфраструктурата отстрани. Ще дам пример- когато се построи една сграда ние даваме предписание и забележка какво трябва да има около нея- зелена площ, храсти, високи дървета защитаващи от шума и т.н. Хората свикнаха с нашите изисквания и започнаха да ги спазват като по този начин се създава една благоприятна микросреда.  Всички сме пътували в Европа и сме се възхищавали на добре уредените села- къщи, оградени със зелен пояс и храсти създаващи благоприятна микросреда. Идеята ни е РЗИ да следи, контролира, предлага и подобрява чрез предложенията си по-добра жизнена микросреда.