С пресконференция бе финализиран проект „Младежка интерактивна карта“

С пресконференция бе финализиран проект „Младежка интерактивна карта“

Галерия „Марин Гогев“ в Перник бе домакин на заключителната конференция на проекта и сборна изложба от 100-те най-добри фотографии, заснети от участниците в обучението по фотография и видео заснемане. „Колко са важни професионалните умения, личностно развитие и популяризирането на транс-граничния регион“ бе темата на конференция, а модератор на събитието бе Румяна Боянова – маркетинг експерт и еколог, който работи усилено за развитието на трънския регион като туристическа дестинация.

На събитието бяха представени резултатите от проекта, за първи път бе представена и интерактивната карта, която е на три езика – български, сръбски и английски. Над 50 присъстващи се включиха активно в дискусиите. „Това, което смятам за най-ценно в Младежката интерактивна карта е, че тя обединява – райони и хора, целящи да разкрият пред света нови места, които съдържат в себе си не малък туристически потенциал“, заяви Рая Райчева, участник в проекта.

Краят на проект „Младежка интерактивна карта“ всъщност е начало. Начало на нови приятелства, професионални контакти и изяви, начало на нови търсения и гледни точки. В рамките на 12 месеца бе проведено онлайн проучване сред младежите от трансграничния регион за най-интересните места и събития за посещение. 20 младежи от България и Сърбия бяха обучени в умения за писане, а други 20 в умения за снимане и обработка. Тези младежи създадоха съдържанието на картата, а на заключителното събитие видяха и крайния резултат.

Проект „Младежка интерактивна карта“ е реализиран от Асоциация АКСЕЛС, с. Мещица, България и сдружение „АзБуки”, Ниш, Сърбия.

Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.