Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: Необходим е справедлив преход за всички

Инж. Чавдар Стойнев, директор на „Топлофикация Перник“: Необходим е справедлив преход за всички

„Новите териториални планове нямат съществени изменения от предходните варианти. Година по-късно се намираме в същото положение по отношение на бъдещето на сектор „Енергетика“, коментира инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“.

Той напомни, че Перник ще бъде един от най-засегнатите региони от прехода към зелена енергия. По думите му в плана са заложени инвестиции и идеи, които не са подходящи предвид спецификата в тяхната област. Според него посоката, в която трябва да се развива секторът, е поетапното извеждане на твърдите изкопаеми горива от производствената дейност и замяната им с алтернативни, без да се налага закриване на работещи базови мощности, гарантиращи енергийната независимост и сигурност на България.

„Инвестициите, които ще се реализират в бъдеще, трябва да създават дълготрайна заетост и работни места“, категоричен е инж. Стойнев. По думите му в противен случай хиляди семейства ще останат без препитание. Той не отрече, че в плана е заложена преквалификация на освободените работници, но в действителност няма други предприятия, в които заетите могат да продължат професионалния си стаж. Той поясни, че неясното бъдеще за работниците създава страхове у хилядите заети в сектора.

„Перник има нужда от нови работни места. Ще се спаси ли поминакът на около 2000 човека в сектора?“, попита риторично директорът на топлофикационното предприятие. По думите му за всички заети е ясно, че преходът ще се случи с или без тяхното участие, въпросът обаче е как може да се помогне на всички тези хора, отдали живота си в централите и за българската енергетика.

Като друг възможен проблем занапред, в следствие на осъществяването на прехода към зелена енергия, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ изтъкна стабилността на работа на електроенергийната система. Той подчерта, че тя може да бъде запазена само чрез базовите мощности. „По този начин ще се обезпечи напълно търсенето на енергия особено през зимните месеци от годината. Въпреки нарастващото навлизане на ВЕИ-тата, те нямат необходимия капацитет за запазване на енергийната стабилност на страната“, заяви инж. Стойнев.

 Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ изрази надежда, че ще се даде възможност да бъдат довършени всички започнати вече инвестиции за производство на енергия от алтернативни горива, без да се стига до закриване на работещи централи.