Има проекти за почистване на 11 речни участъка, но засега  няма пари за тях

Има проекти за почистване на 11 речни участъка, но засега няма пари за тях

Пернишката Областна администрация е изготвила проекти за почистване на 11 речни участъка на територията на региона. В тази връзка са подадени искания за отпускане на средства към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, но към момента такива не са осигурени. Това информираха от институцията след запитване на БТА.

От областната администрация уточниха, че в момента се извършва почистване на участък от река Конска при Брезник, което се изпълнява от фирма, с която институцията е сключила договор. Същият е за безвъзмездно извършване на услуга по премахване на паднали и опасни дървета и храсти, намаляващи проводимостта на реката. Предстои изготвянето на още един проект за почистване на участък от река Струма от края на град Батановци до пречиствателната станция за отпадъчни води, който попада извън урбанизираната територия. С проекта за почистване отново ще се кандидатства за финансиране през МКВП.

От ОА припомнят, че в края на миналата година, с цел превенция от наводнения, бе почистен друг участък от река Струма с дължина 1200 метра – от района от моста в квартал Бела вода до началото на Батановци. Дейностите включваха премахване на всички храсти от коритото и речната тераса, както и оформяне на речните брегове.

През този месец предстои и ежегодното обследване на състоянието на язовирите стени и съоръженията към тях на територията на Пернишка област. То ще се състои в периода от 18 до 29 септември.