Седмица на пожарната безопасност ще се проведе в Пернишка област

Седмица на пожарната безопасност ще се проведе в Пернишка област

В периода от 11 до 17 септември в област Перник ще се проведе традиционната седмица на пожарната безопасност.

На Първия пожарникарски събор – състоял се на 14 септември в далечната 1905 година, се приема решение тази дата да се чества като професионален празник на пожарните команди. Празника е честван редовно до 60-те години на миналия век. Традицията за неговото честване е възстановена с решение на Министерския съвет на Р. България от 1995 г. и датата 14 септември отново е обявена за Професионален празник на служителите на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР.

Днес, 118 години по-късно, служителите от структурите на ПБЗН ежедневно преодоляват трудности, изправят се пред многобройни предизвикателства, решават и множество сериозни проблеми. Резултатите са видни от статистиката за първите осем месеца на тази година – екипите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 722 сигнала (за същия период на 2022 г. – 931 сигнала), от които:

  • пожари с материални загуби – 101 бр. ;
  • пожари без материални загуби – 324 бр.;
  • аварийно-спасителна дейност – 4 бр.;
  • дежурства на мероприятия – 11 бр.;
  • помощни операции – 223 бр.;
  • инциденти с опасни вещества и материали – 4 бр.;
  • битов инцидент – 1 бр.;
  • лъжливи повиквания – 54 бр.

При пожари през 2023 г. са пострадали 5 човека и няма загинали, като за същия период на 2022 г. са пострадали 6 и са загинали 6 човека.

Във връзка със Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на органите за ПБЗН от РДПБЗН – Перник са организирани дейности, насочени към повишаване информираността на обществото по отношение на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, към издигане престижа на професията и популяризиране на извършваните дейности:

№ по ред  ДЕЙНОСТИ  МЯСТО  ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
1234
 Провеждане на „Ден на отворените врати”РСПБЗН – Брезник РСПБЗН – Перник  РСПБЗН – Трън УПБЗН – Земен РСПБЗН – Радомир11.09.2023 г.; 12.09.2023 г.; 12.09.2023 г.; 13.09.2023 г.; 14.09.2023 г.;
 Приемни за граждани с открити телефонни линии– канцелария на директора на РДПБЗН – Перник, 076-604907; – канцелария на началника на РСПБЗН – Перник, 076-676788; – канцелария на началника на РСПБЗН – Радомир, 0777-82472; – канцелария на началника на РСПБЗН – Брезник, 07751-3873.Всеки ден от 10:00 ÷ 12:00 часа за периода от 11-ти до 15.09.2023 г.
 Провеждане на демонстратив-но занятие съвместно с доброволното формирование на община Ковачевцис. Ковачевци, общ. Ковачевци  15.09.2023 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.
1234
 Демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуацииНощен клуб „Скрийм“, гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки“, № 1.13.09.2023 г. от 10:00 ч.
 Демонстрация на възможностите на пожарен автомобилгр. Радомир, двора на РСПБЗН – Радомир12.09.2023 г.от 10:00 ч. до 12:00 ч.
 Изложба на пожаро-техническо въоръжение, свързано с историята и развитието на пожарното делогр. Перник, сградата на РСПБЗН – Перник –––––––––––––– гр. Радомир, сградата на РСПБЗН – Радомир  11.09.2023 г. от 08:30 ч. до 17:30 ч.
 Провеждане на мероприятия с децата от групите за предучилищна подготовка в детската градина, демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуацииДГ „Брезица”,   гр. Брезник, ул. „Б. Антов” № 3;   –––––––––––––– ДГ „Ален мак“, гр. Трън, ул.“Хр. Ботев“ № 912.09.2023 г. от 10:00 ч.   ––––––– 11.09.2023 г. от 10:00 ч.
 Провеждане на срещи с представители на общините Перник и Брезник, по въпроси касаещи пожарната безопасност.РСПБЗН – Перник РСПБЗН – Брезник15.09.2023 г. 13.09.2023 г.
 Водосвет за здраве и благоденствие на служителите от РДПБЗНДвора на РСПБЗН – Перник14.09.2023 г. от 10:30 ч.
 Тържествено поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо ЕвтимовРСПБЗН – Перник и с. Лева река, община Трън14.09.2023 г. от 11:00 ч.

През Деня на отворените врати всички желаещи могат да се запознаят с техниката, ежедневните занимания на огнеборците и мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия в съответните Районни служби.

За правилното си поведение  при пожари, бедствия и  извънредни ситуации, населението може да се информира на страницата на ГДПБЗН в сайта на МВР (http://www.nspbzn.mvr.bg), информационния сайт (http://pojarna.com) и на страницата на ОДМВР – Перник в сайта на МВР.