Общинският съвет в Брезник стартира конкурс за управител на общинската фирма ,,Водоснабдяване“

Общинският съвет в Брезник стартира конкурс за управител на общинската фирма ,,Водоснабдяване“

Общинският съвет в Брезник стартира процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ,,Водоснабдяване“ ЕООД Брезник. Решението затова беше взето на редовното заседание на местния минипарламент в края на месец юли 2023 г.  Причината затова е, че сегашният управител на общинската фирма инж. Иван Ковачев е навършил годините за пенсиониране и е депозирал предизвестие затова.

Срокът за подаването на документи за участие в конкурса изтича днес- 8.09.2023 г.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Първият етап включва проверка на съответствието на подадените документи с предварително обявените изисквания,

Вторият етап-представяне от одобрените кандидати на бизнес-програма на търговското дружество, за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството!

Третият етап предвижда провеждане на интервю с кандидатите.

Минималните изисквания към кандидатите са: степен на завършено  техническо образование-магистър; трудов стаж- над 15 години, от които най-малко 10 години, професионален опит на позиция в предприятие или дружество, с основен предмет на дейност В и К услуги и пречистване на питейни води.

Специфични изисквания включват: познания по дейността на дружеството; познаване на нормативните документи в областта на В и К услугите; познания по Търговския закон; да имат компютърни умения; да имат способности, за работа в екип.

Според инж. Иван Ковачев, в предварителните разговори с общинската управа на Брезник е договорено предизвестието му да е за три месеца. „Въпреки това, аз уверих кмета на Брезник, че докато не бъде намерен подходящ специалист за длъжността, която заемах, ще изпълнявам стриктно задълженията си. Дружеството е много важно за Община Брезник и за жителите й, затова е нужен човек с подходящия опит и квалификация. Аз работих много добре както с общинската управа, така и с ръководството на Общинския съвет. Затова се чувствам длъжен да проявя разбиране“, поясни инж. Ковачев.