Заседава Регионалното управление на образованието

Областният управител на област Перник Людмил Веселинов взе участие в работното съвещание, организирано от Регионалното управление на образованието, съвместно с директорите на училища и детски градини в област Перник.

На срещата бе направен анализ на изминалата учебна 2022/2023 година за постигнатите резултати и извършени действия от страна на институциите.  Също така бяха набелязани мерки и предложения за подобряване на дейностите за предстоящата 2023/2024 учебна година.

Веселинов поздрави присъстващите за постигнатите резултати, и заяви, че Областна администрация – Перник ще съдейства винаги, тъй като развитието и повишаването качеството на образованието са едни от основните приоритети за областта.