Пак ще има маломерни и слети паралелки в Радомирско

Пак ще има маломерни и слети паралелки в Радомирско

Пак ще има маломерни и слети паралелки в община Радомир. Това стана ясно след като местни парламентаристи възложиха на градоначалника Пламен Алексиев да внесе в РУО – Перник мотивирани предложения за издаване на разрешение за формиране на маломерни и слети паралелки в основните училища в селата Гълъбник, Дрен и Извор.

В ОУ „Христо Ботев“ в Гълъбник има, а възпитаниците на учебното заведение са 23. Необходимото финансиране е в размер на 53 707 лева, като от тях 17 128 лева са за училището за приключилата 2022/ 2023 година, а останалите за новата 2023/2024 година. Училището е повече от необходимо, защото то се посещава от деца от социално слаби семейства, деца в риск, деца от различни етноси.

За школото в село Дрен нужното дофинансиране е от 57 701 лева. От тях 18 402 лева са за миналата учебна година. Само един е първокласникът тук за новата 2023/2024 учебна година, останалите възпитаници на школото са от началния курс.

Градоначалникът внася докладна в РУО училището в село Извор да бъде включено в списъка на защитените училища. През новата учебна година то ще посрещне 37 деца от общината, 3 – в подготвителна група.

На своето заседание местните избраници решиха в списъка на средищните учебни заведения да бъдат включени още три училища от общината – радомирските ОУ „Христо Смирненски“ и НУ „Архимандрит Зиновий“ и ОУ „Иван Вазов“ в село Извор. Функционират на средищни учебни заведения е особено важно за осигуряване на задължителното образование на децата от близките населени места, където вече няма училища, са мотивите на местните законотворци.