Остава проблемът с надвзетите пари за такса смет, ще се решава на следваща сесия

Остава проблемът с надвзетите пари за такса смет, ще се решава на следваща сесия

На последното си заседание миналата седмица общинските съветници не приеха предложението на кмета Владимиров таксата смет на четирите села, която съдът обяви за незаконна   да  се преизчислява служебно, а лицата платили целия размер за трите засегнати години – 2021 до 2023 г., ще ползват отстъпка от 5% върху преизчисления размер, при възстановяване на суми до 500 лв. да се прилага опростена процедура, а на касите на „Местни данъци и такси“ да се връщат до 100 лв.

До абсурдната ситуация се стигна след като жители на Кладница, Драгичево, Студена и Мещица възразиха върху налога, а съдът я отмени.

Оказа се, че предложението е гледано в три общински комисии, две от които са се обявили против, а третата е искала правно становище от юристът на Общинския съвет, което е било изготвено след като материалите за заседанието на минипарламента вече са били публикувани

Вероятно това предложение ще бъде внесено на следващо заседание

Припомняме, че след като Върховният административен съд отмени високия размер на налога, заради отменената такса смет в четирите села общинската администрация бе залята с искания за възстановяване на вече внесените суми. Само за миналия месец са постъпили 1400 искания, което представлява средно по 70 на ден. От тях 360 са за връщане по банкова сметка, 90 – чрез пощенски запис, а 105 – чрез издаване на акт за прихващане и възстановяване.

Възложени са за изготвяне над 400 акта на четирима служители от „Местни данъци и такси“ в общинската администрация, а проблеът с възстановяването на надвзетите пари на касите на общината се задълбочава заради ограничен ресурс. Това са причините, които кметът Станислав Владимиров е посочил в докладната записка, внесена в минипарламента. В нея той предлага таксата за жилищните и вилните имоти, както и на фирмите да се преизчислява служебно, а онези, които са платили целия размер на местния налог за трите засегнати години – от 2021 до 2023, да ползват 5 процента отстъпка върху преизчисления размер, при възстановяване на суми до 500 лева да се прилага опростена процедура, а на касите на „Местни данъци и такси“ да се връщат до 100 лева.  

Припомняме, че делото за увеличената близо девет пъти такса в пернишките села бе заведено по жалба на собственици на имоти в Драгичево, Кладница, Студена и Мещица.  На първа инстанция пернишкият Административен съд отхвърли жалбите като неоснователни, ВАС обаче отмени решението в частта, с която таксата за сметосъбиране и сметоизвозване се определя на 18,05 промила.

В останалата част, свързана с обезвреждането на битовите отпадъци в депа и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, решението остава в сила. Така общият размер на местния налог в четирите села се изравнява с налога, който плащат жителите на Перник.