Член на клуба по реч и дебати към Езиковата на летен лагер

Член на клуба по реч и дебати към Езиковата на летен лагер

Един от най-активните и талантливи членове на клуба по реч и дебати на английски език, Калоян Стоянов взе участие в летния лагер за усъвършенстване на речевите умения. Ето какво споделя Калоян: „Debate Summer Camp“; проведен между 29 юли и 5 август; основна цел- да въведе лагерниците в дебатирането и да развие техните умение. Чрез различни дейности се създава страхотна атмосфера около цялото събитие, което неминуемо довежда до нови приятелства. Аз отидох сам, непознавайки никого, и се запознах с 40 човека, с голяма част от които продължаваме да поддържаме контакт след лагера и да работим заедно по усъвършенстване на нашите умения.“

След своето участие, Калоян Стоянов създаде фейсбук страница English Speech and Debate Club / Клуб по английска реч и дебати/, чиято цел е да популяризира дейността на клуба и да запали интереса към инициативите на фондация BEST. С пожелания за успешно развитие и нови постижения!