Засилват мерките за сигурността в Перник, ще монтират още камери

Засилват мерките за сигурността в Перник, ще монтират още камери

„На територията на община Перник работят около 400 камери за денонощно видеонаблюдение. Те са монтирани в различни точки на града – възлови кръстовища и пътни артерии, пешеходни зони в централна градска част, кварталите „Тева“, „Изток“, „Мошино“, „Църква“, подлези, паркове, селата Студена, Люлин, Кралев дол, Богданов дол и други. Освен това устройствата засичат автомобилния трафик и установяват нарушения при паркирането. Те имат възможност и за периметрова охрана, както и аларми при засичане на нередности. Монтирането на нови камери за денонощно видеонаблюдение в общината ще продължи докато не бъдат обхванати всички основни точки. По този начин община Перник упражнява допълнителен контрол за спазване на обществения ред, опазване на общинско имущество и за предприемане на действия при нарушения. Всички записи на нарушители се предават в ОД МВР – Перник – това пише в отчета си за отминаващия мандат кметът Станислав Владимиров

„Създадено бе звено „Общинска полиция“. Звеното ще отговаря за осигуряване на реда и сигурността на територията на общината. Полицаите ще изпълняват приоритетни задачи, свързани с работата на кметската администрация, както и ще санкционират нарушители по различни наредби на общината.

„Създаден бе и аварийно-спасителен отряд, който да подпомага издирването на изчезнали хора, да работи при извънредни ситуации и да взаимодейства с общинската полиция и доброволните формирования.“ – споделя още градоначалникът