Пернишките съветници дадоха съгласие да се ползва минералният извор в Рударци

Пернишките съветници дадоха съгласие да се ползва минералният извор в Рударци

На последната си за мандата редовна сесия, пернишките минипарламентаристи дадоха съгласието си за издаване на разрешително за вземане на вода от минералния извор в село Рударци. Документът е необходим за проект, свързан с допълнителното водоснабдяване на селото. Той ще бъде издаден от кмета на Перник за използване на сондажи с номера 7 и 8 от минералния извор.

В докладната записка на Станислав Владимиров до съветниците, е указано, че с решение 13 от 2013 г. на Министерство на околната среда и водите, находището на минерална вода в Рударци е предоставено за безвъзмездно ползване от Община Перник до 2036 г. Към момента водоснабдяването в селото се осъществява от Владайския канал. Въпреки това постъпващите водни количества през летния период са крайно недостатъчни и Рударци преминава на режимно водоснабдяване. Особено тежко е положението във високата зона на населеното място.

В търсене на изход от проблема е взето решение на общинско ниво, предлагащо минералната вода от сондажи 7 и 8 да бъде включена във водопроводната система на селото. Дебитът на водното количество от сондаж номер 7 е в размер на 1,95 литра в секунда, а този на сондаж номер 8 – 2,80 литра в секунда.

В докладната записка е указано още, че предстои проект за изграждането на черпателен резервоар, контейнер с оборудване за напорно подаване и дезинфекция на минералната вода. Същата ще бъде свързана и с водопроводната мрежа на Рударци. В дейностите е планиран ремонт и почистване на сондаж номер 9.

Три от постоянните комисии в Общинския съвет в Перник също са дали положително становище относно решението.