Още пет нови електроавтобуса тръгват през есента в Перник

Още пет нови електроавтобуса тръгват през есента в Перник

Пет нови електрически автобуса ще започнат да превозват пътници по линия №16 от тази есен. Към момента се подготвя хале с пет бавнозарядни станции, ще бъде изградена и бързозарядна станция за автобусите на Начална спирка. В новото попълнение на автопарка на градския транспорт ще бъдат интегрирани система за таксуване на пътниците и информационна система. Новите автобуси са закупени от община Перник по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ по Оперативна програма „Околна среда“. Целта на проекта е осигуряване на по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска транспортна система от екологични превозни средства.

Новите електробуси са с екологичен стандарт Евро VІ и са оборудвани с климатизация както за водача, така и за пътниците и разполагат с рампа за достъп на трудноподвижни лица и детски колички, както и специализирано място за разполагането им в салона.

От края на миналата година други 13 общински автобуса на компресиран природен газ се движат по линии №10, №15, №17 и №20.