XI ОУ „Елин Пелин“- Перник остава част от мрежата на иновативните училища

XI ОУ „Елин Пелин“- Перник остава част от мрежата на иновативните училища

XI ОУ „Елин Пелин“ отново е част от мрежата на иновативните училища, която ще осигурява ясна и стратегическа посока, променяща фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за бъдещето, съобщават от учебното заведение.

Министерският съвет публикува Решение № 469 от 7 юли 2023 г. за приемане на списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година, с което потвърди  определянето на  XI ОУ „Елин Пелин“ като иновативно училище. Само 12 училища в област Перник присъстват в списъка. За изминалата 2022 г. са били 15.

На 31.01.2023 г. училището кандидатства за включването му като иновативно и през 2023 година, като представи проект за работа през следващите три години.

От 2019 г. XI ОУ „Елин Пелин“ е признато за иновативно с проект „Учим математика и успяваме заедно“ за учениците от I  до IV клас.