Над 14 000 човека пътуват ежедневно от Перник до София, за да работят!

Анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ) относно трудовата миграция показа, кои са най-големите общини-донори на работници. След като представиха общините, които привличат най-много ежедневна трудова миграция, сега от ИПИ разглеждат особеностите на обратната страна на този процес – онези, които отдават най-много работници на съседни общини. Това са най-често по-малки общини, разположени в близост до големите градски центрове, които предлагат най-конкурентно заплащане и най-добри условия на трудовия пазар. Номиналният брой на ежедневните трудови мигранти между общините към 2021 г. е почти 325 хиляди души. В челото на тази подредба се нареждат няколко големи града. Лидер между тях е Перник, с 14,4 хиляди души, пътуващи най-вече към столицата. От самата Столична община към други общини пътуват 9,4 хиляди души, съобщава БНР