Пускат топлата вода преди 15 септември!
Closeup female hands under the stream of water from shower - skin care concept

Пускат топлата вода преди 15 септември!

Подаването на топла вода към абонатите на „Топлофикация Перник“ ще бъде възобновено преди 15 септември. С това се ангажира инж. Чавдар Стойнев – изпълнителен директор на дружеството по време на среща, инициирана от областния управител Людмил Веселинов. Стойнев допълни, че от няколко дни единият когенератор на централата работи пробно за централна градска част, като се подава температура от около 40 градуса, а до края на настоящата седмица би следвало да са готови за пускане и останалите два когенератора.

След получени сигнали от граждани, касаещи необходимостта от възстановяването на топлоподаването към абонатите на „Топлофикация – Перник“, Областна администрация – Перник незабавно изпрати писма до дружеството и Комисията за енергийно и водно регулиране по темата. Въпреки това, в спешен порядък, областният управител Людмил Веселинов инициира среща с изпълнителния директор на дружеството с цел по- бързото решаване на проблема.

Веселинов пожела да разбере какви са причините за удължаване на предварително обявената дата (31.08.2023г.), за възстановяване на топлоподаването на град Перник и какви действия предприема дружеството за по-бързото възстановяване, като дебело подчерта, че гражданите на Перник трябва да получават услугата за която си плащат.

По време на работната среща инж. Стойнев е пояснил, че ремонтът на пети котел по график е планиран до края на месец септември 2023г., но по предварителни сметки, трите когенератора е трябвало да се пуснат на 01.09.2023г. Забавянето обаче е породено, поради излезли непредвидени обстоятелства, свързани с механични неизправности. Стойнев допълни също, че останалите два когенератора все още не са стигнали до първоначалните пускови проби. Няколко пъти са правили опит, но възниквали непредвидени обстоятелства и се налагало допълнително да бъдат ремонтирани. Чака се доставки и към края на настоящата седмица се очаква да бъдат готови.