Мина общественото обсъждане на бюджет 2023 за Перник, очаква се той да е близо 158 милиона лева

Мина общественото обсъждане на бюджет 2023 за Перник, очаква се той да е близо 158 милиона лева

Бюджетът на Община Перник за тази година се очаква да е близо 158 млн. лева. Това стана ясно на днешното обществено обсъждане на проекта, представено от заместник-кмета Стефан Кръстев и Елица Манова, началник в отдел „Бюджет и финанси“ в общинската администрация.

Разпределението на средствата в бюджета е, както следва: 86 042 200 лв. (държавна отговорност); 2 505 468 лв. (дофинансиране на държавната дейност с общински приходи) и 68 944 393 лв. (общинска отговорност).

Приходната част на бюджета за 2023 г. е увеличена с 20 627 925 лв. спрямо 2022 г.

Предложеният проект на финансовия документ на Община Перник за 2023 г. е разработен при спазване на разпоредбите на приетия Закон за държавния бюджет за тази година, приетите стандарти за държавно делегираните дейности, както и с отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Перник към 31 юли т.г.

С 1 615 000 лв. е увеличението на данъчните приходи спрямо миналата година. Повишението идва основно от данъка по придобиване на имущество от дарения и възмезден начин.

Общият обем на инвестиционната програма за 2023 г. по бюджета на община Перник е 73 653 906 лв., а индикативният годишен разчет по сметки за средства от Европейския съюз е в размер на 30 613 803 лв.

Според Кръстев годишният бюджет на община Перник ще стигне за почти всички заложени в първоначалния поименен списък на капиталовите разходи обекти. За следващата година са отложени само обекти, които по чисто практически съображение са свързани с прилагане на процедурите по Закона за обществените поръчки. По думите му същите няма да успеят да се обявят и договорят в рамките на настоящата година.

„Позитивното е, че има отпуснати средства за общините за едно символично, но все пак отдавна чакано повишение на заплатите в администрацията. Бюджетът може не е такъв, какъвто би ни се искало на всички, но е възможният в тази ситуация с кратък хоризонт“, допълни зам.-кметът.

Забавянето на представянето на проектобюджета на Община Перник за тази година се наложи поради късното приемане и на националния бюджет, което стана през юли.