Кметът Владимиров отчита свършеното през мандата

Кметът Владимиров отчита свършеното през мандата

Кметът на Перник Станислав Владимиров официално отчита свършеното през четирите години на мандата, който е към края си. На предстоящото заседание на Общинския съвет съветниците ще разгледат отчета на градоначалника. Той вече е качен на страницата на съвета и може да се види и от перничани

„През изминалите четири години екипът на Община Перник се ръководеше от принципите на прозрачност и откритост посредством различни канали за осигуряване на информация. Успяхме да постигнем ефективно управление на финансовите и материалните ресурси, разширяване на капацитета за проектно финансиране на общински дейности и ефективно усвояване на достъпните фондове, реализиране на ефективни и прозрачни форми на публично-частно партньорство, ефективно използване на съвременните финансови инструменти за реализиране на перспективни инвестиционни дейности, както и активно партньорство с институциите на регионално и национално ниво.

Завършваме мандата на упорит труд с екипа, с който започнах работата си като кмет на Общината. С доверието и подкрепата на перничани получих възможност заедно да започнем важни промени, които способстват за развитието на Перник.“  – споделя Владимиров.

„Паралелно с решаването на водната криза още в началото на мандата си поставихме няколко конкретни цели, които трябваше да изпълним през първата година. Една от тях бе намаляване на финансовите задължения на Община Перник. В началото на мандата възлизаха на  34 173 182,13 лв., от които просрочени 11 534 104 лв. В края на юни тази година просрочените задължения възлизат 2 190 228,00 лв. Както и да четем цифрите, това безспорно е драстично намаляване на задълженията. Общият дълг бе преструктуриран чрез използването на различни нисколихвени финансови инструменти за реализация на големите обекти.  Постигнахме го с финансова дисциплина и редуциране на  неприоритетните разходи, както и приоритизиране на належащите плащания, за да не се пилее публичен ресурс. Това е важна стъпка към постигането на една от големите ни амбиции – връщане доверието на перничани към общинската администрация.“ – пояснява кметът.

Отчетът е разделен в няколко основни насоки, за да има по-конкретна информация за свършеното – и в областта на административното обслужване, и във финансите, и в подобряване на инфраструктурата, спорта, туризма, младежките дейности.