Български пощи разширява мрежата си за доставка на проследяеми пратки

Български пощи разширява мрежата си за доставка на проследяеми пратки

 „Български пощи“ ЕАД се присъедини към едно от основните обединения в пощенския сектор за доставка на трансгранични пратки – кооператива PRIME, с което разширява възможностите за доставка на проследяеми пратки. Този вид услуга вече се предоставя в цялата страна. Това информираха от държавното дружество.

В организацията членуват 159 избрани пощенски оператори със задължение да предоставят универсална пощенска услуга. В рамките на PRIME има три споразумения – за проследяеми, за експресни и за препоръчани пратки. Те стъпват на правилата за международни пощенски услуги на Всемирния пощенски съюз, но предвиждат по-благоприятни условия, свързани с разплащанията между пощенските оператори.

Услугата за проследяеми пратки ще създаде улеснение за получателите, тъй като при нея не се изисква подпис при получаване на пратката, както е при съществуващата услуга „препоръка“.  В същото време, клиентът ще може да проследява целия път на пратката и ще я получи в указания предварително срок. Един от очакваните резултати е на базата на членството в обединението, България да бъде добавена в повече чуждестранни сайтове за електронна търговия като дестинация за доставка.

Участието на „Български пощи“ ЕАД в PRIME ще позволи на дружеството да предложи на своите индивидуални и бизнес клиенти по-високо качество на услугите за доставка на пратки и по-изгодни цени.

Въвеждането на новите възможности за потребителите на „Български пощи“ ще помогне на дружеството да навлезе в по-голяма степен в пазара на електронната търговия. Това е и стъпка към реализацията на новия финансово-управленски модел на компанията.