Предлагат ни безплатни банкови услуги, за да си получим заплатата от 1 септември

Предлагат ни безплатни банкови услуги, за да си получим заплатата от 1 септември

Министерството на финансите (МФ) оповести информация във връзка с възможността трудовите възнаграждения да се получават по т. нар. „платежна сметка за основни операции“, след множество получени запитвания по темата.

От МФ уточняват, че от 1 септември 2023 г. физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, която ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. От финансовото министерство припомнят, че възможност за това е предвидена в промените в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с Бюджет 2023 .

Платежна сметка за основни операции могат да ползват хора, които да нямат открита друга платежна сметка в банка, чрез която да могат да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин може да има само една платежна сметка за основни операции. По нея могат да се внасят средства, да се теглят пари в брой от гише или банкомат и да се извършват други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят средства безплатно само на банкомати на същата банка.

МФ припомня също, че с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. от  Народното събрание са направени промени и в Кодекса на труда и в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях е въведено задължение за всички работодатели със 100 или повече служители да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Изключение се прави за сезонната селскостопанска работа.

Обявени са обществено обсъждане промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, с които да се прецизира прилагането на тази част от законовите промени.

От финансовото министерство отбелязват, че съгласно Директивата за платежните сметки (2014/92/ЕС), платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

„Тези законови изменения целят да допринесат за изсветляване на икономиката, а това, от своя страна, създава предпоставки за по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда и по-добър стандарт на живот“, заявяват още от МФ.