Важно за хората с увреждания от пернишка област!

Важно за хората с увреждания от пернишка област!

При наличие на множество заболявания, хората с увреждания от пернишка област могат да изберат да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани само по отношение на дефинитивни състояния -това са състояния, които не търпят промяна във времето. Това  е въз основа на чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза, информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.

От здравната инспекция допълват, че хората с увреждания могат да подадат в Регионална картотека на медицинската експертиза /РКМЕ/ декларация, че искат да бъдат освидетелствано/или преосвидетелствани/ само за уврежданията, които са дефинитивни състояния. За целта трябва да представят медицински документи, съдържащи резултати от медицински прегледи и изследвания, свързани само с тези увреждания. В тези случаи се определя пожизнен срок на инвалидност.