Музеят се готви за честването на своята 70- годишнина

Музеят се готви за честването на своята 70- годишнина

Регионалният исторически музей в Перник се готви за отбелязването на своя 70- годишен юбилей. Тържествата ще бъдат в началото на ноември с поредица от събития, съобщи директорът на музея Милан Миланов.

Подготвя се издаването на сборник с публикации на уредниците от музея. В него ще бъдат събрани научните известия за различните исторически периоди. От институцията подготвят и международна научна конференция, която ще бъде в сферата на археологията и общата история.

„Надяваме се до началото на ноември да приключи санирането на сградата на музея. Основната експозиционна част също ще бъде обновена“, каза Миланов и уточни, че всички събития по повод годишнината ще се проведат в сградата на институцията.

В последните години историческият музей успя да реализира няколко проекта по различни програми.Институцията се утвърди и като притегателен център за много туристи и за подрастващите от региона. Голяма част от работата на историците е свързана с различни образователни и занимателни инициативи, насочени към децата и младежите.

Регионалният исторически музей – Перник е създаден през 1953 г. като градски музей. През 1957 г. е открита първата експозиция. От 1959 г. прераства в Окръжен народен музей, а през 1968 г. се извършват административни и структурни промени и започва да се нарича Окръжен исторически музей. Музеят има общоисторически характер със следните отдели: “Археология”, “Етнография”, “История на България ХV-ХІХ в.”, “Нова и най-нова история”, “Фондове”. Разполага с ателие за реставрация и научна библиотека. Експозицията на Историческия музей е открита през 1973 г., обновена е през 1978 г. Във фондовете се съхраняват над 60 000 движими културни ценности. Оформени са няколко колекции: праисторическа керамика, градски бит, оброчни плочки на Тракийския конник, иконна сбирка, нумизматична сбирка, етнографски тъкани, бусинска керамика, оръжие.

Освен дейностите по издирването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на Перник и региона, музеят реализира редица образователни програми и приложни ателиета.

Регионален исторически музей управлява обектите Средновековна крепост Перник и Подземен минен музей.