ТПГ“М. Кюри“, в Перник, реализира много успешен прием за новата учебна година

ТПГ“М. Кюри“, в Перник, реализира много успешен прием за новата учебна година

Успешен прием реализира Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ за учебната 2023/2024 година.

За новата учебна 2023/2024 година ТПГ „Мария Кюри“  изпълни програма-максимум за прием на нови ученици. „Реализирахме прием по специалностите „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ и „Машини за гореща обработка на металите“ – дуална система на обучение и „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“-дневна форма на обучение. Дуалната система на обучение ще  създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещите специалисти по професии, ключови за икономиката на страната. Специалностите, които предлага нашата гимназия предоставят възможност за добра реализация на  пазара на труда, защото са съобразени с потребностите на бизнеса в региона. Това е от полза и за него, защото е общоизвестно, че има потребност от млади специалисти“, заяви директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.

Според нея, ТПГ“М. Кюри“ разполага както с много добре подготвени педагози, така и с много добра материална база, което е много важно за осигуряване на качествено обучение.