Съдия номер 1 на Гърция: Свободен достъп до плажовете! Те не са за печалба

Съдия номер 1 на Гърция: Свободен достъп до плажовете! Те не са за печалба

Председателят на Върховния съд на Гърция Йоанна Клапа се произнесе в събота по въпроса за широко разпространените нарушения на зонирането и околната среда по плажовете и крайбрежията на страната. Дамата призова съдебните органи да се погрижат за справедливостта по този въпрос, който това лято беше на преден план в новините, пише „Та Неа“.

По-конкретно, Клапа публикува спешно съобщение, адресирано до председателите на всички първоинстанционни съдилища в страната, в което ги призовава да обърнат специално внимание на всички дела от този характер, които постъпват при тях.

Тяхно задължение, каза тя, е да „отстояват принципа на върховенството на закона и да защитават обществения интерес и благосъстоянието на обществото като цяло“.

„Според Конституцията плажовете и морският бряг са публична и не са предмет на сделка и общинска собственост“.

Основното им предназначение като обща собственост е свободният и безпрепятствен достъп на гражданите до тях, както и комуникацията между сушата и морето, езерото или реката“, се казва в изявлението на Върховния съд.