Месец преди новата учебна година на трудовата борса в Перник се търсят 15 учители

Месец преди новата учебна година на трудовата борса в Перник се търсят 15 учители

След като цял месец  предлаганите на трудовата борса  в Перник свободни работни места се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха и достигнаха 208. За жалост, намаляха с 5 и свободните работни места за безработни висшисти и в момента те са 35.

Все още е валидно предложението за работа на 15 охранители.

Освен това, през изминалата седмица на трудовия пазар в Перник се търсеха още: бармани, машинни оператори, готвачи в заведение за бързо хранене, салонни управители,  заготвител на активна маса,  бояджии промишлени изделия, машинни оператори на металообработващи машини, техник-механици, чистач-хигиенисти, лаборанти, помощник-готвачи, машинни оператори фармацефтично производство, касиери, електромонтьори, експерт в банка/финансова институция,  шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, борвергисти, мияч на превозни средства,  психолози, машинни оператори производство на пластмасови изделия, пакетировачи,  продавач-консултанти,  счетоводител, склададжии, инженери-конструктори,  лекари в спешна медицина,  медицинска сестра домашни грижи, рехабилитатор, монтажници изделия от метал, леяр, стругари, обслужващи кулинарен щанд, работници в сладкарско производство, работници обслужващ спомагателни съоръжения,  работник поддръжка на сгради,  технолог,  електротехници в промишлени предприятия, учители теоретично обучение, машинни оператори шиене, машинни оператори бродерия, работник поддръжка на сгради,  химик-аналитици,  медицинска сестра социални дейности, електромеханици, водач на мотокар, медицинска сестра, автомеханик,  учители по математика и информационни технологии, учител по компютърна техника и комуникации,  учител по автотранспортна техника, учители по информационни и IT технологии, социален работник в социално подпомагане, учител по български език и литература, учители в група за целодневна организация на учебния ден:1-4 клас, готвач, общи работници, шлосери, домашни помощници, касиер-домакин, камериерка, болногледачи, автомонтьор, логопед, шофьор на специален тежкотоварен автомобил, монтажници на изделия от метал, учител по биология, учител по английски език, старши учител в детска градина, училищен психолог,

 След като  цял месец свободните работни места в региона се увеличаваха, то през изминалата седмица те намаляха, макар и с малко. Това още веднъж доказва, че трудовия пазар в региона е мобилен.

През този период преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

През миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 173 свободни места и 35 за безработни висшисти, от които 15 са учители.