Ново дарение за Държавния архив в Перник

Ново дарение за Държавния архив в Перник

В Държавен архив – Перник  постъпи майсторско свидетелство от Областна стопанска камара – София (Софийска търговско-индустриална камара) № 832 на Крум Михайлов Петрунов от село Косача, Радомирска околия, провъзгласен за майстор по занаята „Готварство“, съобщават от институцията в града

Документът е поредното дарение от Кирил Несторов, чийто прадядо Крум Петрунов е бил съсобственик и главен готвач на ресторант „Шахов“ в село Княжево, Софийско.